Komitet Honorowy

Piotr Gliński – wicepremier, minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Michał Dworczyk – sekretarz stanu, szef Kancelarii Premiera RP

Michał Dziedziczak – sekretarz Stanu, pełnomocnik Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą

Przemysław Czarnek – Minister Edukacji i Nauki

Jan Szarek – prezes Instytutu Pamięci Narodowej

Jarosław Sellin – wiceminister MKiDN, pełnomocnik Rządu ds. Programu Niepodległa

Jan Kasprzyk – szef Urzędu d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych

Jacek Kurski – prezes Telewizji Polskiej SA

bp Wiesław Lechowicz – delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji

Infułat Ireneusz Skubiś – inicjator Ruchu Europa Christi

Kazimierz Michał Ujazdowski – senator RP, przewodniczący Komisji Jan Maria Jackowski – senator RP,

Jadwiga Wiśniewska – poseł do Europarlamentu, Dominik Tarczyński – poseł do Europarlamentu,

Anna Maria Anders – ambasador RP we Włoszech

Krzysztof Skowroński – prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich

Dariusz Bonisławski – prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

Teresa Berezowska (Kanada) – przewodnicząca Rady Polonii Świata

Jan Cytowski (Kanada) – b. przewodniczący Rady Polonii Świata

Wiesław Walter Gołębiewski ( USA) – prezes Światowej Rady Badania nad Polonią

Piotr Łukasz Andrzejewski– członek Trybunału Stanu, b. senator RP,

Jan Żaryn – prezes Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego Wiesław

Jan Wysocki- profesor Uniwersytetu Kard. St. Wyszyńskiego Andrzej Jaworski– b. poseł na Sejm RP

Waldemar Gliński – Światowa Rada Badań nad Polonią, profesor UKSW

Stanisław Świerczyński ( W. Brytania) – naczelny kapelan ZHP poza granicami Polski

prof. Bernard Kołodziej, TCh, Towarzystwo Chrystusowe

Jerzy Wójcik – TCh, Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego

Aleksander M. Jabłoński – prezes Instytutu Naukowego im. Oskara Haleckiego w Kanadzie

Bardzo ważny Panel godny dalszych komentarzy i kontynuacji. Jak Solidarność wpłynęła i wpływa na Losy Polakow.